3037 6343 lars.toft@ekml.dk

Kære Dulfu bestyrelse og alle dem, som var med til at gøre DULFU Træffet til en stor oplevelse!

Først og fremmest vil vi fra Dansk Gyro Union takke jer mange gange for invitationen til jeres DULFU Træf på Nr. Felding flyveplads d. 9. og 10. juli. Det var et super flot arrangement. Også en stor tak til klubben i Thisted, som også havde gjort et flot stykke arbejde for at gøre dagen til den positive oplevelse, som den blev.

Vejrudsigten var ikke den flotteste fra morgenstunden. Steen Ole Nielsen og jeg fløj i OY-1036 (Gyro) fra Albatros i Måløv. Vi havde planeret afgang kl. 8:00, men måtte vente til 8:45. Da var skydækket passende for start og vejret blev bedre jo længere vestpå, vi kom. Så vi havde en flot tur på 2 ¼ time til Nr. Felding med en modvind på ca. 20 kt.

Der blev taget særdeles pænt imod os i Nr. Felding af bl.a. Helge Hald, Per Horn og formanden for Nr. Felding klubben, Erik Leander Nielsen. Efter en god snak med bl.a. gæsterne fra de i alt 12 fremmødte fly og en kop kaffe var det tid til briefing. Per Horn fortalte om dagens program:

Frokost på Thisted flyveklub.
Efter velkomsten blev der serveret en lækker frokost. Der er 10 fly på pladsen, hvor der også er lidt større fly aktivitet med bl.a. Sun air. Nu stormer det næsten altid i det område, hvad en pilot også måtte sande, da hans fly begyndte at bakke og satte sig på halen. Heldigvis uden skader.
Når det ikke stormer deroppe, ja så blæser det. Efter en kop kaffe var det tid til afgang.

Flyvning til Østerild Vindmølle Testcenter.
Vi rundede det store testcenter, der fylder 346 ha og blev indviet i 2012. Vindmøllerne må være op til 250 m høje fra jord til tip. Vestas har den største, V164, på 8MW. 222m op til tippen. Rotordiameteren er 164m. Kan forsyne 7500 husstande med el.
I alt er der 7 test stande, hvoraf de 6 er i brug.

Vigsø bunkere fra 2. verdenskrig.
Der ligger 45 bunkere, som var en del af kystforsvarsstillingen, Atlantvolden, der gik fra Nordkap til Pyrenæerne i syd. I alt var der 8.000 betonkonstruktioner, som skulle have været udbygget til langt flere, hvad de heldigvis ikke blev. En del af bunkerne ved Vigsø ligger ude i vandet.

Hanstholm med 2 kanonstillinger.
Tyskerne byggede 2 kanonstillinger med 38 mm kanontårne. Vægt 650 tons. Granaterne vejede 495 kg (55 km rækkevidde) hhv 800 kg (42 km rækkevidde). Et tårn krævede 90 mands besætning. Kanonstillingen var 30 m i diameter og 5 m dyb. Der kunne affyres et skud med 1½ minuts
mellemrum.
Stillingen var selvforsynende med vand og el. 2 dieselmotorer på hhv 56 og 200 KH forsynede stillingen med el.

Naturreservat:
Mellem Hanstholm-knuden og Klitmøllers markante kystfremspring ligger et klithede-landskab på næsten 4.000 ha skabt af hav, blæst og sand i forening. Undergrunden består af kridt, der var havbund, dengang stenalderhavet for godt 6.000 år siden dækkede Nordjylland og opdelte Thy og
Hanherred i et øhav. Da landskabet senere hævede sig, blev de enorme sandmængder, som Vesterhavets bølger kastede op på stranden, blæst ind over landskabet, hvor det efterhånden dannede et kilometerbredt klitbælte. I takt med at hårdføre planter fandt rodfæste og bandt det løse
sand, faldt klitterne til ro. Det blev nu muligt for andre planter at indvandre og danne et stabilt vegetationsdække.

Agger Tange.
Oprindeligt var Agger og Harboøre Tange én tange. Den blev gennembrudt af en stormflod i 1825 ved Agger og Agger kanal blev skabt. Den blev dog lukket i 1877. I 1863 blev Thyborøn Kanal skabt ved en anden stormflod. Området er et naturreservat.

Thyborøn.
Flyvningen fortsætter forbi Thyborøn, én af Danmarks største fiskerihavne med mere end 110 fiskefartøjer. I alt bor der 2100 mennesker i byen, der blev bygget i 1915-1918. Cheminova ligger lidt syd for byen og udgør den største arbejdsplads på land.

Thorsminde:
Vores flyvetur fortsatte ned langs den flotte vesterhavskyst forbi Bovbjerg Fyr, Fjaltring Kirke, Thorsminde og syd om Nissum Fjord.

Vi landede igen på pladsen og efter endnu en tankning og en kop kaffe gik turen hjem til Albatros i Måløv. Denne gang med medvind og i FL 55. Så den meget flotte hjemtur med spredte skyer tog kun ca. 1,5 time.
På grund af forventet dårligt vejr i dag, søndag, tog vi hjem lørdag aften. Det ærgrede os jo en hel del, ikke mindst da vi så hyggen sprede sig ved aftensbordet, hvor der blev serveret en lækker middag med hvad dertil hører.

Vi håber, at alle er kommet godt hjem og takker for en utrolig spændende dag med mange gode oplevelser og i behageligt selskab.
Med venlig hilsen

Steen Ole Nielsen
Carsten Svendsen
OY-1036