3037 6343 lars.toft@ekml.dk

Flyveplads information

 

=!= PPR (Prior Permission Required) =!=

Generelt

PPR: JA. Kontakt et bestyrelsesmedlem. 
Koordinater: N55.45.06, E12.16.48 NB: Pladsen ligger indenfor Copenhagen area TMA, der starter i 1.500 ft.
Græsbane: 288m × 15 m.
Bane: 09 og 27
MSL: 56 ft.
Radio: 122.650 Kald altid (blindt) op ved start og landing og tilkendegiv dine hensigter
Afgift: Højst kage til kaffen
Fuel: NEJ
Adresse: Kildedalsvej 4, 2760 Måløv
Hangar: NEJ
WC: JA
Taxi: 4×48 Taxinord Måløv: +45 48484848
Togstation 500m fra pladsen: Kildedal st. Se mere på Rejseplanen.dk
Info Tlf: Kontakt et bestyrelsesmedlem.

Skriv altid i flyvedagbogen inden du starter fra pladsen og umiddelbart efter at du er landet på pladsen (EKML).
Langtidsparkering på pladsen aftales med et bestyrelsesmedlem – og så langt mod øst som muligt på grund af stor modelfly-flyveaktivitet i pladsens vestlige ende.

Operationstider er for pladsen:
Hverdage 8-18
Weekender & helligdage 10-18
Efter start fra Måløv må du tidligst lande på Måløv igen efter 30 minutter. – Vi skal selvfølgelig tage hensyn til vore omgivelser, så de ikke generes af os. Derfor må gårde og bebyggelser i pladsens nærhed ikke overflyves.

Anflyvning & ud-flyvning
(En vigtigt detalje for godt naboskab, og din sikkerhed)

  • Før fly kommer til pladsen for landing, skal banen overflyves, som tegn til at RC fly (Radio controlled model airplanes) skal lande og dermed holde luftrummet frit. I forbindelse med overflyvningen gasses der op og ned et par gange for at være sikre på, at modelflyverne bliver opmærksomme på ankommende fly trafik og dermed får god tid til at lande deres modelfly.
  • Der er højre hånds anflyvning bane 27. Der skal drejes på højre base bane 27 før NOVO.
  • Undgå at flyve umiddelbart syd for banen og at flyve i banens sydøstlige kvadrant (de hvide boligblokke – nabohensyn).
  • Flyvning over gården Friheden ca.150 meter VSV for banen er forbudt (nabohensyn).
  • Flyv sydøst for Værebro Å efter start på bane 27. Flyvning over Veksø Mose er forbudt – eller drej nordud.
  • Flyv venstre ud efter start på bane 09.
  • Når et fly skal starte, skal piloten forinden sikre sig, at RC piloter er opmærksomme på en forstående start ved at taxie til RC pladsen umiddelbart inden start.

Vindforhold

Pas på turbulente vinde, specielt ved nordlige vinde. Jordvinden kan aftage markant. Ved landing på bane 09 i frisk Ø-lig og SØ-lig vind er der et stort synk umiddelbart før banetærsklen.

Sikkerhed

Se Alarmeringsplanen.
Der er placeret “katastrofetønder” ved banetærsklen bane 09 og ved klubhuset (Thehuset)

An-flyvnings ruter

An-flyvnings ruter

(Klik for at åbne i .PDF)

Ud-flyvnings ruter

(Klik for at åbne i .PDF)

aerodome chart

Aerodome Chart

(Klik for at åbne i .PDF)

Torsdagsholdet

Der arbejdes torsdage mellem 9 og 13 fra ca. april til oktober inkl.

  • VIS HENSYN. Undgå al brug af startbanen på torsdage mellem 9 og 13 fra april til oktober, hvor torsdagsholdet arbejder med græsslåning og anden vedligeholdelse af startbanen m.m.
  • Ved eventuel brug af startbanen mellem 9 og 13 skal al afgang aftales med torsdagsholdet. Forventet hjemkomsttidspunkt skal også aftales med torsdagsholdet.
  • Undgå landing mellem kl.9 og 13 på torsdage. Medlemmer af torsdagsholdet kan ikke se og høre flytrafik, når de arbejder med græsslåning. De kører med høreværn og ser konstant ned på græsset.

Modelflyverne EFK87

VIS HENSYN. Inden start på bane 09 og bane 27 skal du tydeligt markere overfor modelflyverne (EFK87) at du har til hensigt at starte – vær sikker på at modelflyverne har forstået dine hensigter.

Uanset hvor du kommer flyvende fra, skal du flyve tæt på vindposen i 800′-1000’s højde AGL for at advare eventuelle modelflyvere på vor flyveplads om din ankomst. Dette giver dem en mulighed for at lande deres el-modelfly, inden du lander.