20130820 formand@ekml.dk

Hvordan starter jeg ?

SOM DET FØRSTE

Ring eller skriv til vores uddannelsesansvarlig og snak med ham. Så kan han vejlede dig om hvad det koster, hvor lang tid det tager osv. Derefter kan du overveje at tage kontakt til en af vore instruktører for at arrangere en prøvetur.

Hvis det fangede din interesse skal du have et lægecheck inden du begynder på uddannelsen, så du er sikker på at dit helbred  er i orden.

HVORDAN FÅR JEG CERTIFIKAT?

Du skal være 16 år for at påbegynde teoriuddannelsen og 17 år for at kunne aflægge prøve i praktisk flyvning. For at må flyve et dansk indregistreret UL fly, skal du have et dansk UL certifikat.
Du skal helbredegodskendes (Se længere nede på siden)

TEORI:

Du skal gennemgå en teoretisk uddannelse og aflægge prøve over for Trafikstyrelsen eller Dulfu. Albatros afholder jævnligt teorikurser. Se afsnittet om uddannelser.

På siden om uddannelser kan man læse om de to forskellige teoriprøver.

PRAKTISK UDDANNELSE:

Og så det du har drømt om. Ud at flyve med vore veluddannede instruktører. Flyvningen foregår i klubbens. Se afsnittet om uddannelser.

HVAD KOSTER ET UL-FLY?

Et byggesæt til et rorstyret fly kan erhverves for mellem kr.60.000,- og kr.150.000,-. En brugt flyveklar maskine kan erhverves for kr.45.000,- og op, helt afhængig af type, udstyr og stand. De mest avancerede UL-fly koster op til ca. 1.800.000,- i flyveklar stand, og afhængig af udstyr. Du kan også købe en anpart i et allerede flyveklart fly. Anparter koster typisk mellem kr. 50,000,- og 200.000,- afhængig af antal andele og pris på flyet. Driften af et UL-fly ligger på mellem kr.5.000,- og kr.15.000,-, bl.a. afhængig af forsikringspræmien.

MOTORER.

De mest anvendte motorer produceres af Rotax i Østrig og af Jabiru i Australien. Rotax producerer både 2-takt motorer og 4-takt boxermotorer. Jabiru producerer kun 4-takt boxermotorer. Fælles for disse motorer er at de yder mange HK per vægtenhed og per slagvolumen.

FORSIKRING.

Flyvemaskinen skal være ansvarsforsikret og et 2-sædet fly skal have en passagerforsikring. Den 30.4.2005 trådte en ny EU-forordning Nr.785/2004 i kraft, som medførte at passagerer automatisk er forsikret for et beløb på max. SDR.250.000 (ca. 2,1 mill dkr.). – Elever under skoling med instruktør er også omfattet af denne forsikring. – Elever som flyver solo og fartøjschefer (PIC) skal dækkes ind af sin egen fritidsulykkeforsikring. Elever, som flyver solo på klubbens fly, hæfter for halvdelen af flyets kaskoforsikring.
Ved ejerskifte skal flyvetilladelsen indsendes til sekretariatet og forsikringen er dermed sat ud af kraft. Flyet må først flyve igen, når der foreligger en ny flyvetilladelse og når den nye forsikring er trådt i kraft.

Lægeundersøgelse

Lægeundersøgelsen er noget grundigere end den velkendte undersøgelse til kørekort. Dog kan alle med almindeligt godt helbred bestå undersøgelsen uden problemer. Man kan godt blive privatpilot, selv om man bærer briller med relativ stor korrektion, blot begge korrektioner er omtrent ens. Visse farveblindheder kan også tillades. Vi råder dig til, at få foretaget lægeundersøgelsen på et tidligt tidspunkt. Det er ærgerligt, hvis man “dumper” på et tidspunkt, hvor man allerede har brugt tid og penge på uddannelsen. En del læger landet over, er godkendt til at foretage undersøgelsen til U/L-certifikat.

Vi vil anbefale dig at du, som noget af det første, lader dig check’e af en flyvelæge, så du er sikker på at dit helbred  er i orden.

På Sjælland er det :

 

Anker Lauridsen

Hans Knudsens Plads 1, 2. 10, 2100 København Ø, Tlf.: 39626223 / 40816223, anker-ulla@webspeed.dk

Flyvemedicinsk Klinik

Rigshospitalet, Aldersrogade 6C,2., 2100 København Ø, Tlf.: 35454621, Fax: 35457900, flyvemedicin@rh.dk, Leder: Carsten Edmund, Tidsbest. 8 – 11 og 13 – 15.30, dog fred. 8-12

Maryanne Gundestrup

Rødovre Centrum 529, j/ 5, 2610 Rødovre, Tlf.: 30746079, Fax: 70140882, maryanne@flyvemedicin.dk

Steffen Lyduch

Kystvejen 40, 2. sal, 2770 Kastrup, Tlf.: 20266086, Fax: 47384668, sl@adoc.dk

Niels Taarnhøj

Dronninggaardsalle 13, Post: Geelsmark 7, 2840 Holte, Tlf.: 20638776 / 45422405 niels@flymed.dk

Marianne Sødring

Slotsgade 65 C, 1.tv., 3400 Hillerød, Tlf.: 48260626 / 40460636, Fax: 48200967, marso@dadlnet.dk

For resten af landet og den komplette “up-to-date” liste henvises til  Trafikstyrelsens hjemmeside. Og ellers giver Danske Flyvelægers Organisition (DAFLO) et godt overblik med et Danmarks kort.

Hvad koster det?

Typisk vil det koste kr.35 – 50.000,- for certifikatet alt inklusiv og du må påregne at der går 12-24 måneder efter påbegyndelse af teoriundervisningen, før du kan aflægge praktisk flyveprøve.

Kilde: Albatros' gældende gebyrer for kurser og Trafikstyrelsens gebyrcirkulære.

Ofte stillede spørgsmål?

Hvor må UL fly lande?

På alle flyvepladser hvor man har tårnets eller ejerens tilladelse.

Derudover kan man også lande på en mark såfremt man har ejerens tilladelse, og den ikke ligger inde i tættere bebygget område så man overskrider minimum flyvehøjde over byer (1000 ft over højeste hindring indenfor 600 m radius).

Er der tankstation på flyvepladsen i Måløv?

Nej det er der ikke. Vi henter den benzin vi skal bruge i flyene, på den lokale tankstation i nærheden.

Hvor meget benzin må jeg køre rundt med i min bil?

Ifølge Beredskabs Styrelsen må der må højst transporteres 60 liter benzin i en bil udover det, der indeholdes i bilens benzintank. Samme mængdegrænse gælder for andre brandfarlige væsker med et flammepunkt under 23 oC. 

Hvor højt må man flyve med et UL fly?

Man må flyve op til 3.500 fod MSL i Danmark, med mindre højdemåleren er ETSO-, JTSO- eller TSO-godkendt, i så fald er grænsen 9.500 fod MSL.

Hvilket vejr må man flyve i, og må man flyve om natten?

Flyvning må kun foregå VFR i dagtimerne og flyvning i luftrumsklasserne E, F og G må kun finde sted, når flyvesigtbarheden er mindst 5 km

Må man tage penge for at flyve andre en tur?

Piloten må få de faktiske udgifter dækket af passageren.

Hvor mange personer må der være i et UL fly? Og hvornår må man flyve med passagerer?

Der findes kun et-sædet og to-sædet UL-fly i Danmark, så man kan maksimalt være to personer.

For at flyve med passagerer skal luftfartøjschefen efter erhvervelse af retten til at føre ultralet flyvemaskine have erhvervet en flyvetid som luftfartøjschef på ultralet flyvemaskine på mindst 25 timer, herunder have foretaget mindst 50 starter og 50 landinger. Ydermere skal luftfartøjschefen inden flyvning have udført 3 starter og 3 landinger med den pågældende flyvemaskinetype inden for de sidste 90 dage.

Må man flyve til udlandet i et UL fly?

Ja, det må du gerne. Men flyvning med dansk ultralet flyvemaskine over fremmed stats territorium kræver i nogle tilfælde tilladelse fra den pågældende stat.

Er der specielle forhold hvis man skal flyve over hav, f.eks. til Bonholm

Hvis du flyver over vandet skal du så vidt muligt sørge for at flyet ligger i en så stor højde, at det kan glide ind til land i tilfælde af et motorstop.
Hvis dette ikke kan opnås så  skal man have en typegodkendt redningsvest i umiddelbar nærhed af hvert sæde, hvis flyvemaskinen flyver over vand ud over glideafstand fra land.

Hvor hurtigt flyver en UL og hvor langt på en tankfuld

Dette er afhængig af flyets tankstørrelse, flyets hastighed og motorens brændstofforbrug.

I gamle dage (15-20 år siden) var normalen Ca. 1:1/2 til 2 timer, dengang var hastigheden 80 – 120 Km/timen

I dag med de moderne flytyper er 8 – 10 timer ikke unormalt, med en hastighed på 140 – 240Km/timen, så det er nok mere toilet besøgendes hyppighed der afgør hvor længe vi er i luften  😉

Er det specielle motorer eller flyver nogle med f.eks. motorcykelmotorer.

Det stiller store krav til motorens pålidelighed at være monteret i et fly, da motoren ved flyvning skal yde Ca. 75 – 95% af max, og kun går i tomgang når den er på jorden. Der er fly der har forsøgt sig med bla. BMW motorcykelmotore og andre små typer. Det er altid en meget god ide at lytte til andres erfaringer ved valg af motortyper.

De to mest anvendte motor typer er henholdsvis Jabiru og Rotax.

Er det farligt at flyve Ultralet?

Ja!  –  men vi forsøger ved uddannelse og øvelser at træne i hvordan vi skal agere hvis vi kommer i problemer. Noget man kunne bruge noget mere af inden for bilkørsel.

Har man faldskærm på?

Da vi ikke ligesom feks. ved svæveflyvning har konkurrencer, så flyver vi ikke med faldskærm. Men det er muligt at få en faldskærm installeret til flyet, således at hele flyet hænger i skærmen.

Hvis jeg ikke har råd til at købe et fly, hvordan kan jeg så komme op og flyve?

Her hos Albatros råder vi over to klubfly som man kan leje.

Kan man bygge sit eget UL fly?

Ja, du må gerne selv købe et bygge sæt (Skal være godkendt af DULFU) og bygge dit eget fly. Der er dog krav om at en kontrollant fra DULFU skal godkende de forskellige bygge faser.
Du må ligeledes gerne selv udføre vedligeholdelse på din motor.

Er der fælles EU regler, så et Dansk certifikat og UL-fly må bruges i hele EU?

I Danmark er Ultralet flyvning modsat GA flyvning, underlagt en national lovgivning. Dvs at der er ikke fælles regler for UL flyvning i EU, men reglerne har mange fællesnævnere.
De danske UL piloter skal følge  reglerne i “BL 9-6 Bestemmelser om ultralette flyvemaskiner“, og ved flyvning med danske ultralette flyvemaskiner over en fremmed stats territorium skal bestemmelserne i denne BL følges med de afvigelser, som er fastsat af den pågældende stat.

Hvordan får man sit eget (eller et fælles) fly, og hvor kan man få en hangar til dette?

Når du er færdig-udannet og gerne vil købe dit eget fly eller en anpart, så er der en del muligheder. Det nemmeste er nok at spørge medlemmerne i klubben, der er altid nogen der kender nogen, og er meget behjælpelige.

Jeg fandt ikke svar på mit spørgsmål 🙁

Fortvivl ikke !
Hvis du ikke fandt svaret på dit spørgsmål, så mød op til et kub møde den første onsdag i hver måned, der er helt sikkert nogle af klubbens medlemmer som har svaret 🙂