3037 6343 lars.toft@ekml.dk

Uddannelser

På nedenstående side kan du læse om, hvorledes ultralet uddannelsen foregår. Uddannelsen er tilrettelagt af Dansk Ultralet Flyver Union og godkendt af Trafikstyrelsen. Uddannelsen er derfor grundlæggende ens i alle UL klubber i Danmark.

Uddannelsens opbygning og indhold

 • Teorikursus, med efterfølgende teoretisk prøve.
 • Skoleflyvning, med en endt praktisk prøve.
 • Radiokursus, som noget nyt er der krav om, at en elev skal have et radiocertifikat inden eleven kan gå solo.

Teorikursus

Albatros arrangerer ca. hvert andet år teoriundervisning til UL-certifikat som klasseundervisning. For at kunne deltage i undervisningen, skal du være passiv eller aktiv medlem af Albatros.

Teoriprøven omfatter følgende fag:

 • Luftfarstret (luftens færdselsregler).
 • Menneskelig Ydeevne.
 • Meteorologi.
 • Flyvepræstation og planlægning.
 • Navigation.
 • Flyveprincipper.
 • Operationelle Procedurer.
 • Generelt Luftfartøjskendskab.

Endvidere undervises i UL-flyvedligeholdelse og BL 9-6, udg.5. Flyvesikkerhed er en integreret del af alle fag. Pensum er det samme som teori til PPL(A)-certifikat. (Privatpilot).

PPL(A) teorien kan vedligeholdes med UL flyvning, dvs. at hvis du på et senere tidspunkt ønsker at tage certifikat som PPL-pilot (A-pilot), skal du ikke op til ny PPL(A) teoriprøve.

Alle teorifagene skal bestås inden for en periode af 18 måneder fra første beståede fag. Prøven i den praktiske flyvning skal bestås inden for en periode af 24 måneder fra sidst beståede teorifag.

Teorikurset afvikles over nogle ca. 30 undervisnings aftener i vinterhalvåret.

 

Teoriprøve

Trafikstyrelsen afholder 10 gange om året i PPL(A) teoriprøver i Roskildehallerne i Roskilde. På hver prøvedag afholder der prøver i alle ni teorifag. Det foregår efter et helt fast skema, så man ved at fra 09:00 til 09:35 er der prøve i liftfartsret, 09:50 til 10:25 Menneskelig ydeevne osv. Frem til kl 16:30 hvor faget Kommunikation afsluttes.

Hver prøve består af 16 spørgsmål med 4 svarmuligheder. Man skal have 75% af svarene rigtige for bestå et fag. Man må gå op i hvert fag fire gang. Hvis man ikke består i løbet af 4 gange skal man starte helt forfra med alle fag.

Radiokursus

Det er i dag et krav, alle elever skal have et Radio-certifikat før de må gå solo. Den teoretiske del af radio-certifikatet er med i teoriprøven, men man skal også have træning i at betjene mikrofonen og i hvad man skal sige i de forskellige faser af flyvningen. Derfor afholder vi et radiokursus, hvor vi gennem nogle simulerede flyvninger træner de praktiske aspekter af brug af radioen.

Radiocertifikatet findes i to varianter. N-BEG (nationalt radiocertifikat, dansk), giver indehaveren ret til at foretage dansksproget VHF-telefoni med de forskellige kontrol- og informationsinstanser (Tower, Radio, Copenhagen Information) i Danmark. Efter behov underviser vi også i BEG, internationalt radiocertifikat (engelsk). Vi anbefaler at du først tager det nationale certifikat og derefter, efter lyst og behov, det internationale. Sidstnævnte giver dig mulighed for at flyve i udlandet.

Kurset til N-BEG er krævende, interessant og underholdende, og BEG kurset ikke mindst, både for elever og undervisere, og ikke mindst, fordi alle i begyndelsen af kurset føler sig meget presset. Kun det rigtige må/skal siges og på rette tid, igangværende kommunikation må ikke afbrydes, samtidig skal der tænkes klart, og alle lytter på.

Som i alt andet vedrørende UL-flyvning, er det interessen, der driver værket, og når du står med N-BEG certifikatet i hånden, så har du taget endnu en uddannelse, og du har endnu engang vundet en stor personlig sejr.

Hvad koster det??:

Lærerkræfterne arbejder gratis men det koster til klubkassen, og undervisningsmaterialerne og så skal Trafikstyrelsen have penge for prøveaflæggelse og for udstedelse af certifikatet.

Lærebogen i radiokommunikation kan du købe hos KDA, og en CD eller et bånd med radiokommunikation plus hæfte kan du købe hos Trafikstyrelsen.

 

Skoleflyvning

Man skal være medlem af DULFU for at kunne begynde at skoleflyve.

Skoleflyvningen er naturligvis den mest spændende del af hele uddannelsen. Her skal du omsætte al teorien til praksis, så du bliver i stand til først og fremmest at gennemføre en sikker flyvning, men også at vurdere vejrinformationer, beregne start- og landingsdistancer samt udfylde flyveplaner. Formålet med alt dette er, at gøre dig til en sikker pilot, så du er godt rustet, i alle situationer.

Loven kræver, at du som minimum skal flyve 20 timer heraf 5 timer solo. I praksis skal du kalkulere med flere timer, afhængig af, alder, evner, ihærdighed og evt. tidligere erfaring.

 

Praktisk prøve

Praktisk prøve aflægges over for en kontrollant fra DULFU. Normalt tager prøven ca. 2 – 3 timer. Heraf ca. 1 – 1 1/2 times flyvning. Den starter med en overhøring i UL – teori, efterfulgt af en flyvetur. Herefter demonstrerer du beherskelsen af diverse flyvemanøvrer og simulerede nødsituationer. Turen afsluttes med en serie landinger. Prøven er således en prøve i alle dine flyvemæssige færdigheder.

 

Hvor må man flyve?

UL flyvning er i dag blevet så ”stuerene” og sikre, at vi må flyve alle de steder hvor GA fly (Piper og Cessna´er osv.) må komme. Flyvning skal foregå i højder over 500 ft (150m) og under 9.500 ft (2.900m) og kun, når sigtbarheden er over  5 km. Der må kun flyves mellem tusmørkets begyndelse og tusmørkets afslutning. Flyvning i kontrolleret luftrum, dvs. omkring offentlige lufthavne, må kun foregå efter forudgående tilladelse fra den stedlige flyvekontroltjeneste (tårnet). Denne tilladelse gives via radio om bord i flyet. Der kræves et radiocertifikat for at benytte radio

Det er også muligt at flyve til udlandet, dette kræver dog et internationalt radiocertifikat.

 

Udstyr

Der stilles et minimumskrav til udstyr, i et U/L-fly. Højdemåler, Fartmåler, Kompas og omdrejnings-tæller. De fleste UL-fly er dog også udstyret med GPS.

 

Passagertilladelse

For at kunne medtage passagerer, skal man have en passagertilladelse. For at opnå en sådan, skal man flyve mindst 25 timer solo, efter den praktiske prøve. Herefter flyver man en tur med en Instruktør, der vurderer om man er sikker nok, til at tage passager med.

Som privatpilot med U/L-certifikat. må du gerne medtage passagerer, dog ikke mod betaling. Men du må godt dele alle udgifterne med venner og/eller familie, som du har med.

 

Gældende krav for at vedligeholde certifikatet

Vedligeholdelse af UL certifikatet er slet ikke så dyrt, som mange tror.

For at vedligeholde sin udøvelsesrettighed til at flyve UL er der naturligvis nogle minimums krav der skal overholdes:

 1. Indenfor de sidste 24 måneder at have aflagt PFT
 2. Inden for de sidste 12 måneder at have fløjet mindst 5 timer og haft 10 starter og landinger, Hvis du ikke har min. 5 timer og 10 starter og landinger skal der afholdes et PFT for at generhverve rettigheden

 

Kontakt vores uddannelsesansvarlig

på telefon: 2145 1496 eller
Efter et par gode landinger siger instruktøren “Så er det din tur alene”.

Når man så sidder for enden af banen, alt er checket tre gange, tænker man kan jeg det her?

Læs her hvordan Thomas klarede sin først solo tur.

Thomas Olsgaard