3037 6343 lars.toft@ekml.dk

Uddannelser

På nedenstående side kan du læse om, hvorledes ultralet uddannelsen foregår. Uddannelsen er tilrettelagt af Dansk Ultralet Flyver Union og godkendt af Trafikstyrelsen. Uddannelsen er derfor grundlæggende ens i alle UL klubber i Danmark.

Uddannelsens opbygning og indhold

 • Teorikursus, med efterfølgende teoretisk prøve.
 • Skoleflyvning, med en endt praktisk prøve.
 • Radiokursus ( Ikke krav til UL), med en efterfølgende teoretisk og praktisk prøve.

Teorikursus

Albatros arrangerer ca. hvert andet år teoriundervisning til UL-certifikat som klasseundervisning. For at kunne deltage i undervisningen, skal du være passiv eller aktiv medlem af Albatros.

Teoriprøven omfatter følgende fag:

 • Luftfarstret (luftens færdselsregler).
 • Menneskelig Ydeevne.
 • Meteorologi.
 • Flyvepræstation og planlægning.
 • Navigation.
 • Flyveprincipper.
 • Operationelle Procedurer.
 • Generelt Luftfartøjskendskab.

Endvidere undervises i UL-flyvedligeholdelse og BL 9-6, udg.5. Flyvesikkerhed er en integreret del af alle fag. Pensum er det samme som teori til PPL(A)-certifikat. (Privatpilot).

PPL(A) teorien kan vedligeholdes med UL flyvning, dvs. at hvis du på et senere tidspunkt ønsker at tage certifikat som PPL-pilot (A-pilot), skal du ikke op til ny PPL(A) teoriprøve.

Alle teorifagene skal bestås inden for en periode af 18 måneder fra første beståede fag. Prøven i den praktiske flyvning skal bestås inden for en periode af 24 måneder fra sidst beståede teorifag.

Teorikurset afvikles over nogle ca. 30 undervisnings aftener i vinterhalvåret.

Der kræves ingen særlige skolemæssige kundskaber for at følge undervisningen, men det er vores erfaring, at man som minimum bør have 9. klasse eller tilsvarende, samt at man kan tale og forstå dansk. Såfremt du ikke har mulighed for at følge kurset her på skolen, kan du foretage et såkaldt selvstudium. Her læser du selv pensum igennem, hvorefter du mødes med en af vore instruktører, så du kan stille evt. spørgsmål. Den afsluttende prøve er den samme, hvad enten du følger kursus eller er selvstuderende.

Teoriprøve

Der findes i dag to måder man kan tage teoriprøven på.

Den ene er at tage den igennem vores egen union, Dulfu. De holder teoriprøve tre gange om året, og det koster kun omkring 300 kr. for alle 8 fag. Dulfu’s teoriprøve kan være interessant, hvis man kun vil have et UL certifikat, men den kan ikke bruges til andre type af certifikater, så hvis man er usikker på, om man en dag vil have et privatflyvercertifikat, skal man gå efter Trafikstyrelsens PPL eksamen. 

Den anden måde at tage teoriprøve på er at bruge Trafikstyrelsens officielle eksamener. De holdes 10 gange om året i Roskildehallerne i Roskilde. Så får man PPL(A) teori. Den kan vedligeholdes med UL flyvning, dvs. at hvis du på et senere tidspunkt ønsker at tage certifikat som PPL-pilot (A-pilot), skal du ikke op til ny PPL(A) teoriprøve. I Albatros ser vi helst, at man tager PPL(A) eksamen. Vi bruger det samme luftrum som de andre flyvere, så vi skal helst have en uddannelse der kan sidestilles med deres. Trafikstyrelsen tager 408 kr. pr. fag, så det er en del dyrere end Dulfu’s eksamen.

For begge teorieksamener gælder at den er skriftlig, foregår som multiple choise med 4 svarmuligheder og 75% af spørgsmålene skal besvares rigtigt.

Radiokursus

Nu har næsten alle rorstyrede fly radio, så det er en god idé. Radiokursus er en naturlig fortsættelse af det egentlige teorikursus. Her er undervisningen meget praktisk orienteret; f.eks. simulerer du, som elev, at flyve en rute, mens instruktøren simulerer flyveleder. Undervisningen omfatter også elementær radioteknik. Radiobeviset, (Nationalt Begrænset eller Begrænset internationalt). Radiokurset afvikles typisk over 1-2 undervisningsaftener om ugen.

VHF Radio-certifikat i forbindelse med UL-flyvning, er ikke et “must”, men dels af sikkerhedshensyn, dels for flyveoplevelsen, anbefaler vi, at alle vore UL-piloter erhverver sig dette certifikat.

I Flyveklubben Albatros afholder vi ca. hvert andet år kursus i N-BEG (nationalt radiocertifikat, dansk), hvilket giver indehaveren ret til at foretage dansksproget VHF-telefoni med de forskellige kontrol- og informationsinstanser (Tower, Radio, Copenhagen Information). Efter behov underviser vi også i BEG, internationalt radiocertifikat (engelsk). Vi anbefaler at du først tager det nationale certifikat og derefter, efter lyst og behov, det internationale.

Med certifikatet i hånden kan du praktisk talt beflyve samtlige landingspladser og lufthavne i hele Danmark.

Uden certifikatet kan der kun flyves i ukontrolleret luftrum, hvilket naturligvis giver stor begrænsning i flyve-friheden!

Eksempelvis har vi været Danmark Rundt en del gange, flere klubture til Berlin/Eggersdorf og på Öland. Disse ture kan ikke gennemføres fuldt ud, uden at pilot eller co-pilot har radiocertifikat. – Kurset til N-BEG er krævende, interessant og underholdende, og BEG kurset ikke mindst, både for elever og undervisere, og ikke mindst, fordi alle i begyndelsen af kurset føler sig meget presset. Kun det rigtige må/skal siges og på rette tid, igangværende kommunikation må ikke afbrydes, samtidig skal der tænkes klart, og alle lytter på.

Som i alt andet vedrørende UL-flyvning, er det interessen, der driver værket, og når du står med N-BEG certifikatet i hånden, så har du taget endnu en uddannelse, og du har endnu engang vundet en stor personlig sejr.

Hvad koster det?? Lærerkræfterne arbejder gratis men det koster til klubkassen, og undervisningsmaterialerne og så skal Trafikstyrelsen have penge for prøveaflæggelse og for udstedelse af certifikatet.

Lærebogen i radiokommunikation kan du købe hos KDA, og en CD eller et bånd med radiokommunikation plus hæfte kan du købe hos Trafikstyrelsen.

Skoleflyvning

Man skal være medlem af DULFU for at kunne begynde at skoleflyve.

Skoleflyvningen er naturligvis den mest spændende del af hele uddannelsen. Her skal du omsætte al teorien til praksis, så du bliver i stand til først og fremmest at gennemføre en sikker flyvning, men også at vurdere vejrinformationer, beregne start- og landingsdistancer samt udfylde flyveplaner. Formålet med alt dette er, at gøre dig til en sikker pilot, så du er godt rustet, i alle situationer.

Loven kræver, at du som minimum skal flyve 20 timer heraf 5 timer solo.

Praktisk prøve

Praktisk prøve aflægges over for en kontrollant fra DULFU. Normalt tager prøven ca. 2 timer. Heraf ca. 1 times flyvning. Den starter med en overhøring i UL – teori, efterfulgt af en flyvetur. Herefter demonstrerer du beherskelsen af diverse flyvemanøvrer og simulerede nødsituationer. Turen afsluttes med en serie landinger. Prøven er således en stikprøve i alle dine flyvemæssige færdigheder.

Hvor må man flyve?

UL-flyvning i Danmark er belagt med en del restriktioner. Der må således ikke flyves over tæt bebyggede områder, herunder sommerhusområder, beboede campingpladser, samt områder, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. Flyvning skal foregå i højder over 150 m (500 ft) og under 2.900 m (9.500 ft) og kun, når sigtbarheden er over 5 km. Der må kun flyves mellem solopgang og solnedgang. Flyvning i kontrolleret luftrum, dvs. omkring offentlige lufthavne, må kun foregå efter forudgående tilladelse fra den stedlige flyvekontroltjeneste (tårnet). Denne tilladelse kan gives via radio om bord i flyet. Der kræves et radiocertifikat for at benytte radio (Anbefales).

Det er også muligt at flyve til udlandet.

Udstyr

Der stilles et minimumskrav til udstyr, i et U/L-fly. Højdemåler, Fartmåler, Kompas og omdrejnings-tæller. De fleste UL-fly er dog også udstyret med GPS.

Passagertilladelse

For at kunne medtage passagerer, skal man have en passagertilladelse. For at opnå en sådan, skal man flyve mindst 25 timer solo, efter den praktiske prøve. Herefter flyver man en tur med en Instruktør, der vurderer om man er sikker nok, til at tage passager med.

Som privatpilot med U/L-certifikat. må du gerne medtage passagerer, dog ikke mod betaling. Men du må godt dele alle udgifterne med venner og/eller familie, som du har med.

Gældende krav for at vedligeholde certifikatet

Vedligeholdelse af UL certifikatet er slet ikke så dyrt, som mange tror. Certifikatet er gyldigt i 2 år, og kan forlænges ved at opfylde nogle forholdsvis lempelige krav til flyvetid. For UL er kravet 5 timers flyvning indenfor de sidste 12 måneder herunder mindst 10 starter og landinger – eller aflæggelse af en duelighedsprøve (et “PFT”, Periodisk Flyve Træning).

Kontakt vores uddannelsesansvarlig

på telefon: 2145 1496 eller

Efter et par gode landinger siger instruktøren “Så er det din tur alene”.

Når man så sidder for enden af banen, alt er checket tre gange, tænker man kan jeg det her?

Læs her hvordan Thomas klarede sin først solo tur.

Thomas Olsgaard