3037 6343 lars.toft@ekml.dk

Teori undervisningen er nu begyndt!

Der var mødt 15 stk. frem her til aften og jeg havde et par afbud, som var forhindret i denne her uge. På mødet blev sidste version af undervisningsplanen udleveret men er her vedlagt for en god ordens skyld. Derudover billede fra i aftes.

Der er sket en del ændringer på teoriprøveområdet i 2015, herunder både ny fagopdeling/spørgsmål samt eksamensafvikling. Vi har derfor forsøgt at tilrettelægge undervisningen, så der løbende i vintersæsonen/foråret kan aflægges eksamen i 2 eller 4 fag afhængig af lyst/mulighed. Første mulighed er 18/12, hvor der planlægges prøveaflæggelse i fagene navigation samt luftfartsret.
Teoriprøven foregår normalt om fredagen i dagtimerne i Roskildehallerne som adskilte prøver af 35 minutters varighed med pauser ind imellem og forventes at koste ca. 408 kr./fag.

PPL undervisningsplan_2015-16 version 10

Mvh. Henrik